ยาสมุนไพร

อย.เตือน “หลินจือ LING ZHI” ยาแผนโบราณปลอม ระวังด้วย !

อย.เตือน “หลินจือ LING ZHI” ยาแผนโบราณปลอม ระวังด้วย !

MamaExpert Team 20 October 2015

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา พบการจำหน่ายยาแผนโบราณผิดกฎหมาย ชื่อ “หลินจือ LING ZHI” โดยฉลากยาระบุสถานที่ผลิตในจัง...

ยาสมุนไพร สมุนไพรปลอม เห็ดหลินจือ