อย.เตือน “หลินจือ LING ZHI” ยาแผนโบราณปลอม ระวังด้วย !

20 October 2015
1743 view

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา พบการจำหน่ายยาแผนโบราณผิดกฎหมาย ชื่อ “หลินจือ LING ZHI” โดยฉลากยาระบุสถานที่ผลิตในจังหวัดเพชรบุรี จึงได้ประสานงานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ให้ตรวจสอบข้อมูลยาดังกล่าวตามที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ์ จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าสถานที่ผลิตดังกล่าวมีอยู่จริง แต่ไม่มีการผลิตหลินจือ LING ZHI แต่อย่างใด และผู้ผลิตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลินจือ LING ZHI ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบทะเบียนแล้วพบว่าไม่ปรากฏว่ามีการขึ้นทะเบียนตำรับยาแต่อย่างใด

อย.เตือน “หลินจือ LING ZHI” ยาแผนโบราณปลอม ระวังด้วย !

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย.มีความห่วงใยผู้บริโภค จึงขอย้ำเตือนผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทาน นอกจากจะเสียเงินโดยไม่มีความจำเป็นแล้ว ซ้ำร้ายอาจได้รับอันตรายจากการใช้ยา หากผู้บริโภคจะเลือกซื้อยาสมุนไพรใด ๆ มารับประทาน ขอให้ซื้อยาจากร้านที่ได้รับใบอนุญาตขายยาแผนโบราณจาก อย. เท่านั้น อย่าหลงเชื่อซื้อยาจากแหล่งที่ขายตามตลาดนัด หาบเร่ แผงลอย หรือ จากการโฆษณาชวนเชื่อในอินเทอร์เน็ต เพราะอาจได้รับอันตรายจากการใช้ยา เพราะตามสถานที่ต่าง ๆ เหล่านี้ มักจะใส่สารสเตียรอยด์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ควรซื้อยาที่บนฉลาก มีเลขทะเบียนตำรับยา ซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตแล้ว โดยทะเบียนยาแผนโบราณที่ถูกต้อง ฉลากต้องระบุ ตัวอักษร G ตามด้วยลำดับที่ / ปี พ.ศ. สองหลักสุดท้าย รวมทั้งควรสังเกตว่าหีบห่อต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยบุบ เปียกชื้น หากผู้บริโภคพบเห็นแหล่งผลิตหรือจำหน่ายยาสมุนไพรที่ผิดกฎหมาย ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย.1556 หรือ Email [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application เพื่อทาง อย. จะดำเนินการปราบปราม และดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป
ขอบคุณข้อมูล http://bit.ly/1Klkcjl
ขอบคุณภาพประกอบ :กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น