ยาคุมแบบฉีด

ผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิดแบบฉีด

ผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิดแบบฉีด

MamaExpert Team 04 June 2013

ยาฉีดคุมกำเนิด คือ ฮอร์โมนสังเคราะห์ ที่มีใช้ป้องกันการตั้งครรภ์ และถือได้ว่าเป็นยาคุมกำเนิด ที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับวิธีการใช้นั้น แพทย์จะ ฉีดยาคุมกำเนิดเข้าไปในกล้ามเนื้อมีหลายแบบทุก ๆ 1 เดือน หรื...

คุมกำเนิด คุมกำเนิดหลังคลอด ผลข้างเคียงยาคุมแบบฉีด