พัฒนาการถดถอย

หลอกลูกให้กลัว พัฒนาการลูกถดถอยได้

หลอกลูกให้กลัว พัฒนาการลูกถดถอยได้

MamaExpert Team 17 September 2014

หยุดการหลอกลูกให้กลัว … ความกลัวอย่างไร้เหตุผลส่งผลต่อ พัฒนาการเด็ก ทั้งทางด้านอารมณ์และจิตใจของลูกโดยตรง โดยเฉพาะลูกวัยที่จินตนาการกำลังเบ่งบาน ทำให้เมื่อไรที่เขารู้สึกกลัว ความกลัวนั้นจะฝั...

การเลี้ยงลูก พัฒนาการถดถอย พัฒนาการทารก