บอนดิ้ง

ประโยชน์ของการทำ Kangaroo Care เพื่อลูกรัก

ประโยชน์ของการทำ Kangaroo Care เพื่อลูกรัก

MamaExpert Team 22 October 2015

แคงการูแคร์ แคงการูแคร์ (Kangaroo Care) เป็นการเลียนแบบการดูลูกน้อยของคุณ ในแบบฉบับการดูแลลูกของจิงโจ้  แม่จิงโจ้จะให้ลูกอยู่ในถุงหน้าท้องจนลูกเติบโตแข็งแรง การกระทำดังกล่าวลูกจะได้รับความอบอุ...

บอนดิ้ง อุ้มลูกแบบแคงการู แคงการูแคร์