น้ำหนักเด็กในครรภ์

น้ำหนักทารกในครรภ์  42 สัปดาห์

น้ำหนักทารกในครรภ์ 42 สัปดาห์

MamaExpert Team 04 December 2012

น้ำหนักทารกในครรภ์ โดยเฉลี่ย อายุครรภ์ 8-42สัปดาห์ คุณแม่ที่กำลังอยู่ในช้วงตั้งครรภ์ ณ เวลานี้ คงมีอาการคล้ายๆกันอยู่ 1 อย่างคือ กังวลเรื่อง น้ำหนักทารกในครรภ์ เป็นห่วงว่าจะตัวโตไหม น้ำหนักเท่า...

การตั้งครรภ์ น้ำหนักทารกในครรภ์ น้ำหนักลูก