น้ำหนักทารกในครรภ์ 42 สัปดาห์

04 December 2012
32325 view
น้ำหนักทารกในครรภ์  42 สัปดาห์

น้ำหนักทารกในครรภ์ โดยเฉลี่ย อายุครรภ์ 8-42สัปดาห์

คุณแม่ที่กำลังอยู่ในช้วงตั้งครรภ์ ณ เวลานี้ คงมีอาการคล้ายๆกันอยู่ 1 อย่างคือ กังวลเรื่อง น้ำหนักทารกในครรภ์ เป็นห่วงว่าจะตัวโตไหม น้ำหนักเท่าไหร่แล้ว ท้องที่โตขึ้น ทุกวันๆ ใช่ตัวลูกโตขึ้น หรือแม่อ้วนเกินกันแน่  คุณแม่บางคนน้ำหนักไม่เพิ่มเลย กลัวลูกจะตัวเล็ก  Mama Expert แนะนำคุณแม่ตั้งครรภ์ลองเปรียบเทียบ น้ำหนักทารกในครรภ์ เป็นน้ำหนักโดยประมาณ คร่าว ๆ ตามนี้ค่ะ

อายุครรภ์ 8 สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ  1.6  ซม. หนักประมาณ  1 กรัม
อายุครรภ์ 9 สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ 2.3 ซม. หนักประมาณ 2 กรัม
อายุครรภ์ 10 สัปดาห์  ทารกยาวประมาณ 3.1  ซม. หนักประมาณ 4 กรัม
อายุครรภ์ 11สัปดาห์  ทารกยาวประมาณ 4.1  ซม. หนักประมาณ 7 กรัม
อายุครรภ์ 12 สัปดาห์  ทารกยาวประมาณ 5.4  ซม. หนักประมาณ 14 กรัม
อายุครรภ์ 13สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ 7.4  ซม. หนักประมาณ 23 กรัม
อายุครรภ์ 14สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ  8.7  ซม. หนักประมาณ 43 กรัม
อายุครรภ์ 15 สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ  10.1 ซม. หนักประมาณ 70 กรัม
อายุครรภ์ 16สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ 11.6  ซม. หนักประมาณ100 กรัม
อายุครรภ์ 17 สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ 13  ซม. หนักประมาณ 140 กรัม
อายุครรภ์ 18สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ  14.2  ซม. หนักประมาณ 190 กรัม
อายุครรภ์ 19สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ  15.3  ซม. หนักประมาณ 240 กรัม
อายุครรภ์ 20สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ  16.4  ซม. หนักประมาณ 300 กรัม
อายุครรภ์ 21สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ  26.7  ซม. หนักประมาณ 360 กรัม
อายุครรภ์ 22สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ  27.8  ซม. หนักประมาณ 430 กรัม
อายุครรภ์ 23 สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ 28.9  ซม. หนักประมาณ 501 กรัม
อายุครรภ์ 24สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ 30 ซม. หนักประมาณ 600 กรัม
อายุครรภ์ 25 สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ 34.6 ซม. หนักประมาณ 660 กรัม
อายุครรภ์ 26สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ 35.6 ซม. หนักประมาณ 760 กรัม
อายุครรภ์ 27 สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ 36.6 ซม. หนักประมาณ 875 กรัม
อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ 37.6 ซม. หนักประมาณ 1005 กรัม
อายุครรภ์ 29สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ 38.6  ซม. หนักประมาณ 1153 กรัม
อายุครรภ์ 30สัปดาห์  ทารกยาวประมาณ 39.9 ซม. หนักประมาณ 1319 กรัม
อายุครรภ์ 31สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ 41.1  ซม. หนักประมาณ 1502 กรัม
อายุครรภ์ 32 สัปดาห์  ทารกยาวประมาณ 42.4  ซม. หนักประมาณ 1702 กรัม
อายุครรภ์ 33 สัปดาห์  ทารกยาวประมาณ 43.7  ซม. หนักประมาณ 1918 กรัม
อายุครรภ์ 34 สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ  45  ซม. หนักประมาณ 2146 กรัม
อายุครรภ์ 35สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ 46.2  ซม. หนักประมาณ 2383 กรัม
อายุครรภ์ 36สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ 47.4 ซม. หนักประมาณ2622 กรัม
อายุครรภ์ 37 สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ 48.6 ซม. หนักประมาณ 2859 กรัม
อายุครรภ์ 38สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ 49.8 ซม. หนักประมาณ 3083 กรัม
อายุครรภ์ 39สัปดาห์  ทารกยาวประมาณ 50.7 ซม. หนักประมาณ3288 กรัม
อายุครรภ์ 40สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ 51.2  ซม. หนักประมาณ 3462 กรัม
อายุครรภ์ 41 สัปดาห์ ทารกยาวประมาณ 51.7 ซม. หนักประมาณ 3597 กรัม
อายุครรภ์ 42 สัปดาห์  ทารกยาวประมาณ 51.5  ซม. หนักประมาณ 3685 กรัม

หากต้องการทราบว่าลูกในท้องหนักเท่าไหร่แล้ว ดูได้จากการทำอัลตราซาวด์ค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นน้ำหนัก ความยาวโดยเฉลี่ยตามอายุครรภ์หากมากหรือน้อยกว่า ค่าที่แสดงข้างต้น อย่าได้กังวลใจนะคะ ควรปรึกษาสูติแพทย์ว่า การทำอัลตราซาวด์ของคุณแม่ในครั้งนั้นๆ โดยรวมน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่อย่างไรค่ะ

เรียบเรียงโดย  : Mamaexpert Editorial Team 

บทความที่เกี่ยวข้อง