ท้อง1เดือน

สุขภาพครรภ์ การตั้งครรภ์เดือนที่ 9 และ พัฒนาการทารกในครรภ์

สุขภาพครรภ์ การตั้งครรภ์เดือนที่ 9 และ พัฒนาการทารกในครรภ์

MamaExpert Team 03 December 2011

การเจริญและการพัฒนาของทารกในครรภ์เดือนที่9 การตั้งครรภ์เดือนที่9  สมองทารกจะเจริญเติบโตเร็วมากค่ะ ตัว เด็กจะเจริญอย่างรวดเร็ว พร้อมที่จะคลอด ทารกมีการกลับลงพร้อมคลอด ภูมิคุ้มกันจากแม่จะเข้าสู่ลู...

ครรภ์ ตั้งครรภ์ ท้อง1เดือน

สุขภาพครรภ์  การตั้งครรภ์เดือนที่1 และ พัฒนาการทารกในครรภ์

สุขภาพครรภ์ การตั้งครรภ์เดือนที่1 และ พัฒนาการทารกในครรภ์

MamaExpert Team 03 December 2011

ก่อนอื่น Mama Expert ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ ที่ตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ ถือเป็นสิ่งวิเศษและน่ามหัศจรรย์ยิ่ง คุณแม่มือใหม่ตื่นเต้นไม่เบากับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย พัฒนาการของทารกในครรภ์ขึ้นอยู่ก...

ตั้งครรภ์ ท้อง ท้อง1เดือน