ทัลคั่ม

ด้านมืดของแป้งฝุ่น ที่แม่ลูกอ่อนต้องรู้

ด้านมืดของแป้งฝุ่น ที่แม่ลูกอ่อนต้องรู้

MamaExpert Team 28 October 2015

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  เฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แป้งที่มีส่วนผสมของทัลค์ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบการปนเปื้อนของแร่ใยหินในทุกตัวอย่าง  พร้อมแนะนำการใช้...

Talc ทัลคั่ม อันตรายจากแป้งฝุ่น