ตั้งครรภ์ไตรมาสแรก

การตั้งครรภ์ :  ครรภ์ไข่ปลาอุก อีกโรคน่ากลัวของคนท้อง

การตั้งครรภ์ : ครรภ์ไข่ปลาอุก อีกโรคน่ากลัวของคนท้อง

MamaExpert Team 26 November 2015

ตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar pregnancy)  การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกคือความผิดปกติของการตั้งครรภ์เกิดจากการเจริญเติบโตผิดปกติของเนื้อรก โดยเนื้อรกบวมและมีถุงน้ำเล็กๆจำนวนมากในเนื้อรก ดูคล้ายไข่ปลาหรือพ...

การตั้งครรภ์ ครรภ์เป็นพิษ ครรภ์ไข่ปลาอุก