7 อาการเตือนว่าคุณตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar pregnancy)

26 November 2015
4286 view

ตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar pregnancy) 

การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกคือความผิดปกติของการตั้งครรภ์เกิดจากการเจริญเติบโตผิดปกติของเนื้อรก โดยเนื้อรกบวมและมีถุงน้ำเล็กๆจำนวนมากในเนื้อรก ดูคล้ายไข่ปลาหรือพวงองุ่น จึงเรียกครรภ์ไข่ปลาอุก  ในการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกร้อยละ 5 จะพบว่าทารกจริญเติบโตไป
พร้อมๆกับถุงน้ำแต่ทารกไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เพราะเป็นตัวอ่อนที่มีความผิดปกติ  โดยมากแล้วพบเฉพาะพวงถุงน้ำที่เกาะอยู่ตามรกเท่านั้น 

ภาพอัลตราซาวด์ ครรภ์ไข่ปลาอุกภาพอัลตราซาวด์ ครรภ์ไข่ปลาอุก

จะทราบได้อย่างไรว่า การตั้งครรภืครั้งนี้เป้นครรภ์ไขาปลาอุกหรือไม่ 

  1. มีอาการแพ้ท้องมากกว่าปกติเมื่อเทียบกับแม่ตั้งครรภ์ทั่วไป
  2. ขณะตั้งครรภ์น้ำหนักลดมาก
  3. มีความผิดปกติของเกลือแร่ในกระแสเลือดเป็นผลจากฮอร์โมน hCG ที่เนื้อรกสร้างมากเกินไป
  4. รวจพบขนาดมดลูกโตเร็วกว่าอายุครรภ์ เนื่องเนื้อรกเติบโตเร็วกว่าปกติและบวมน้ำมาก
  5. มีเลือดออกขณะตั้งครรภ์ในระหว่าง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ลักษณะของเลือดที่ออกมาจากช่องคลอดจะมีสีดำคล้ายเลือดเก่า หรือ มีก้อนเล็กๆคล้ายเม็ดสาคูปะปนออกมากับเลือด มากน้อยแตกต่างกันออกไป
  6. มีอาการครรภ์เป้นพิษใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ( ปกติแล้ว ครรภ์เป็นพิษพบในไตรมาสที่3 ของการตั้งครรภ์) อาการครรภ์เป้นพิษที่ตรวจพบคือ  ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว จุกแน่นลิ้นปี่ ความดันโลหิตสูง ร่วมกับมีโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะ
  7. ตรวจพบไทรอยด์เป็นพิษ จากฮอร์โมน hCG ที่รกสร้างมากผิดปกติ
ทารกที่เจริญเติบโตมาพร้อมกับครรภ์ไข่ปลาอุก ทั้งหมดจะผิดปกติ
ทารกที่เจริญเติบโตมาพร้อมกับครรภ์ไข่ปลาอุก เกือบทั้งหมดจะผิดปกติ

เนื่องจากสาเหตุของการเกิดโรคครรภ์ไข่ปลาอุก ทางการแพทย์ยังไม่ทราบแน่ชัด ดังนั้น คุณแม่ตั้งครรภ์ไตรมาสเเรก ต้องหมั่นสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตนเอง หากไม่มั่นใจ ควรปรึกษาสูติแพทย์ทันทีอย่าเก้บความสังสัยไว้เพียงลำพังเพราะ ครรภ์ไข่ปลาอก สามารถกลายเป็นมะเร็งได้ หากตรวจพบก่อนที่จะกลายเป้นเนื้อร้าย สามารถรักษาให้หายได้ การไปฝากครรภ์ตามนัดเป้นสิ่งสำคัญที่คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคนต้องตระหนักนะคะ

บทความที่เกี่ยวข้อง