ค่าเทอมโรงเรียนอนุบาล

โรงเรีนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา

โรงเรีนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา

MamaExpert Team 27 April 2016

โรงเรียนทอสี จัดเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ แนวคิดการจัดการศึกษาเดิมเน้นการเตรียมความพร้อมของเด็ก ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุข เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ความรู้ทางวิชาการไม่ได้เป็นเป้าหมายสำค...

ค่าเทอมโรงเรียนอนุบาล โรงเรยนวิถีพุทธ โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา

โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เขตคลอดเตย

โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เขตคลอดเตย

MamaExpert Team 27 April 2016

ด้วยความเชื่อของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ที่เชื่อว่าเด็กทุกคนต้องการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ได้อย่างลุ่มลึก การที่เด็กจะเติบโตไปสู่ยุคที่ข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง เด็กควรจะมีเค...

ค่าเทอมโรงเรียนอนุบาล เด็กฉลาด เรียนที่ไหนดี

โรเรียนอนุบาลจุติพร จังหวัดนนทบุรี

โรเรียนอนุบาลจุติพร จังหวัดนนทบุรี

MamaExpert Team 18 April 2016

โรงเรียนอนุบาลจุติพร เป็นหนึ่งในโรงเรียนยอดฮิตในเขตจังหวัด นนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น หลักสี่ ดอนเมือง เพราะเป็นโรงเรียนพระราชทาน และมีครูต่างชาติเจ้าของภาษาเป็นผู้ช่วยพัฒนาทักษะให้กับลูกรักของคุ...

ค่าเทอมโรงเรียนอนุบาล เรียนที่ไหนดี โรงเรียนอนุบาลชั้นนำ