คนท้องปวดหลัง

ท่านอนของแม่ตั้งครรภ์ … สำคัญไฉน

ท่านอนของแม่ตั้งครรภ์ … สำคัญไฉน

MamaExpert Team 29 June 2015

การหลับนอนของแม่ตั้งคัญมีความสัมพันกับสุขภาพลูกรักในครรภ์  การนอนหลับในช่วงตั้งครรภ์นับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด คุณแม่ตั้งครรภ์ตลอดอายุครรภ์ 9 เดือน ควรนอนพักผ่อนให้เต็มที่อย่างน้อยวันละ 8...

การตั้งครรภ์ คนท้องนอนกี่ชั่วโมง คนท้องนอนไม่หลับ