ขาดแคลเซียม

ตะคริวขณะตั้งครรภ์ พร้อมวิธีแก้ไขป้องกัน

ตะคริวขณะตั้งครรภ์ พร้อมวิธีแก้ไขป้องกัน

MamaExpert Team 26 November 2015

ตะคริวขณะตั้งครรภ์ การเป็นตะคริว พบได้บ่อยในคุณแม่ตั้งครรภ์ โดยเฉพาะไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์ กลไกการเกิดตะคริวนั้น และมักเกิดช่วงเวลากลางคืน ทั้งในคนที่ไม่เคยเป็นตะคริวมาก่อน ขณะตั้งครรภ์ก็เป็น...

กล้ามเนื้อหดเกร็ง ขาดแคลเซียม ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์