ขลิบ

ขลิบปลายจู๋เด็ก ดีไหม ?

ขลิบปลายจู๋เด็ก ดีไหม ?

MamaExpert Team 27 November 2017

ขลิบปลายจู๋เด็ก ขลิบจู๋เด็ก  Circumcision ปัจจุบันนิยมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตั้งแต่ยังเป็นเด็กทารก โดยอาจจะมีเหตุผลทางศาสนาหรือความเชื่อตั้งแต่อดีตว่าการขลิบสามารถป้องกันมะเร็...

Circumcision การขลิบอวัยวะเพศชาย ขลิบ