ขลิบ

ขลิบปลายจู๋ให้ลูก ดีไหม ?

ขลิบปลายจู๋ให้ลูก ดีไหม ?

MamaExpert Team 28 February 2012

ขลิบอวัยวะเพศชาย  Circumcision ปัจจุบันนิยมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตั้งแต่ยังเป็นเด็กทารก โดยอาจจะมีเหตุผลทางศาสนาหรือความเชื่อตั้งแต่อดีตว่าการขลิบสามารถป้องกันมะเร็งได้ ปัจจุบันสมาคมกุม...

Circumcision การขลิบอวัยวะเพศชาย ขลบปลายจู๋

เรื่องของลูกชาย : เมื่อหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายไม่เปิด

เรื่องของลูกชาย : เมื่อหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายไม่เปิด

MamaExpert Team 03 December 2011

หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายไม่เปิด ภาวะหนังหุ้มปลายไม่เปิด พบได้บ่อย คุณพ่อคุณแม่พาลูกไปพบแพทย์ ด้วยอาการเจ็บบริเวณปลายอวัยวะเพศชาย และบางครั้งมีหนองไหล หรือหนองซึม เมื่อตรวจร่างกายเด็กบริเวณอวัยวะเ...

การเลี้ยงลูก ขลิบ หนังหุ้มปลายไม่เปิด