ขลิบปลายจู๋ให้ลูก ดีไหม ?

28 February 2012
14222 view

ขลิบอวัยวะเพศชาย  Circumcision ปัจจุบันนิยมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตั้งแต่ยังเป็นเด็กทารก โดยอาจจะมีเหตุผลทางศาสนาหรือความเชื่อตั้งแต่อดีตว่าการขลิบสามารถป้องกันมะเร็งได้ ปัจจุบันสมาคมกุมารแพทย์ประเทศอเมริกา ไม่แนะนำให้ทำการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศให้กับเด็กทุกคน พ่อแม่ควรจะปรึกษากับแพทย์ถึงผลดีผลเสียของ การขลิบอวัยวะเพศชาย

ผลดีที่คาดว่าจะได้รับจากการ ขลิบอวัยวะเพศชาย

 • การขลิบจะลดการติดเชื้อและการอักเสบของหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ ซึ่งจะลดการเกิดมะเร็งที่อวัยวะเพศ
 • การขลิบจะป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • การขลิบจะลดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะทำให้เกิดโรคไต
 • การขลิบจะทำให้ทำความสะอาดปลายอวัยวะเพศได้ง่าย
 • การขลิบตั้งแต่เด็กจะป้องกันการขลิบหนังหุ้มปลายในตอนแก่
 • ป้องกันการอักเสบของหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

ข้อเสียของการ ขลิบอวัยวะเพศชาย

 • อาจจะทำให้เลือดออกหรือติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด
 • การขลิบจะทำให้เกิดอาการเจ็บปวด ผู้ปกครองควรจะปรึกษากับแพทย์เรื่องการใช้ยาระงับอาการเจ็บปวด
 • การขลิบเป็นการป้องกัน แต่ยังไม่มีหลักประกันว่าหลังขลิบจะปลอดภัยจากการเป็นโรคติดเชื้อหรือมะเร็ง
 • ตัดหนังหุ้มปลายมากหรือน้อยเกินไป
 • การขลิบจะทำให้ปลายอวัยวะเพศถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้ลดความต้องการทางเพศ

ขลิบปลายจู๋ให้ลูก ดีไหม ?

วิธีการ ขลิบอวัยวะเพศชาย

 • ในเด็กจะให้อดอาหารก่อนทำ แต่สำหรับผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องอดอาหาร ผู้ป่วยนอนราบบนเตียง สำหรับเด็กต้องจับหรือมัดแขนขา
 • ทำความสะอาดอวัยวะเพศและส่วนหัวเหน่าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • ฉีดยาชาที่บริเวณหัวเหน่า
 • ตัดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ แล้วเย็บ ใช้ผ้าทำแผลปิดแผล

การขลิบหนังหุ้มปลายอาจทำให้เกิดภาวะเเทรกซ้อนได้ แทรกซ้อนได้ถึงร้อยละ 2 อาการแทรกซ้อนที่พบได้แก่ การมีเลือดออกบริเวณผ่าตัด มีการอักเสบติดเชื้อเป็นต้น และยังมีรายงานการเกิดภยันตรายต่ออวัยวะเพศ จนเกิดท่อปัสสาวะตีบตัน และที่ร้ายที่สุดคือปลายอวัยวะเพศได้รับภยันตรายจนขาด

ในปัจจุบันสมาคมกุมารแพทย์ประเทศอเมริกาไม่แนะนำให้ทำการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศให้กับเด็กทุกคน คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการให้ลูกขลิบหนังหุ้มปลาย ( กรณีไม่ตามศาสนา) ควรจะปรึกษากับแพทย์ถึงผลดีผลเสียของการขลิบอย่างละเอียดก่อน

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

บทความที่เกี่ยวข้อง