กระตุ้นพัฒนาการของทารก

เทคนิค สร้างเสริมพัฒนาการ 4 ด้านของทารกในครรภ์

เทคนิค สร้างเสริมพัฒนาการ 4 ด้านของทารกในครรภ์

MamaExpert Team 09 July 2012

สร้างเสริมพัฒนาการ 4 ด้านของทารกในครรภ์ สร้างเสริม 4 พัฒนาการทารกในครรภ์ ลูกน้อยในครรภ์วัย 4 เดือนขึ้นไปสามารถรับรู้และตอบสนองกับสิ่งกระตุ้นจากภายนอกท้องแม่ได้ กุมารแพทย์ แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ เร...

กระตุ้นพัฒนาการของทารก การตั้งครรภ์ ครรภ์