ลูกต้องดิ้นกี่ครั้งใน 1 วันวิธีนับลูกดิ้นที่ถูกต้อง นับอย่างไร

13 March 2015
35565 view

คุณแม่ตั้งครรภ์หลายๆคนสังสัยเกี่ยวกับลูกดิ้น Mama Expert เข้าใจความกังวลของคุณแม่ตั้งครรภ์ เราหาคำตอบมาให้คุณแม่ดังนี้ค่ะ

ลูกดิ้น สำคัญอย่างไร
ตำตอบ ลูกดิ้น เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความมีชีวิต ณ ขณะนั้นของทารกในครรภ์ หากลูกไม่ดิ้น หรือดิ้นเบาง อาจเป้นสัญญาณเตือนว่า ลูกคุณแม่อาจตกอยู่ในอันตราย

ลูกดิ้น เมื่อไหร่ 
คำตอบ ทารกในครรภ์จะเริ่มเคลื่อนไหวเมื่ออายุครรภ์8สัปดาห์ขึ้นไป แต่เนื่องจากอวัยวะต่างๆของทารกนั้นยังเล็กมาก ทารกยาวประมาณ  1.6  ซม. หนักประมาณ  1 กรัมอาจจะไม่รู้สึก หรือสัมผัสยังไม่ได้ว่าทารกกำลังดิ้นอยู่  สำหรับแม่มือใหม่อาจจะเริ่มรู้สึกเมื่อตั้งครรภ์ไปได้ 18-20 สัปดาห์ แต่ในคุณแม่ที่มีประสบการณ์ในการตั้งครรภ์มาแล้ว จะสัมผัสได้ว่าลูกดิ้น ตั้งแต่ 14 สัปดาห์ขึ้นไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่สรีระของคุณแม่ด้วย คุณแม่ที่มีผนังหน้าท้องหนา อาจจะสัมผัสได้ช้า เกิน 20 สัปดาห์ขึ้นไป ไม่ต้องกังวลนะคะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ 25 สัปดาห์แล้วยังวสัมผัสไม่ได้ว่าลูกดิ้นแนะนำให้พบสูติแพทย์เพื่อตรวจอย่างละเอียด

วิธีนับลูกดิ้นที่ถูกต้อง นับอย่างไร ? 

วิธีการนับมีหลายวิธีด้วยกัน  แต่หลักการคล้ายๆกันวัตถุประสงค์ ในการนับลูกดิ้นเพื่อให้คุณแม่ได้สังเกตุความผิดปกติของทารกในครรภ์ เพราะ ลูกดิ้น  = มีชีวิต วิธีการนับลูกดิ้นมี ดังนี้

วิธีที่ 1
–  คุณแม่เริ่มนับลูกดิ้นเมื่ออายุครรภ์ประมาณ 28 สัปดาห์
–  ให้เนับเวลาคุณแม่จะสะดวกหรือว่าง และนับช่วงเวลาเดียวกันทุกวันซึ่งวิธีการนับจะให้จำนวนลูกดิ้น 10 ครั้งเป็นหลักจะไม่เจาะจงเวลา การ นับจะนอนหรือนั่งก็ได้แล้วแต่สะดวก ถ้าอายุครรภ์มากๆ อาจจะให้นอนหงายไม่    สะดวกก็ให้นอนตะแคงซ้ายก็ได้
–  คุณแม่ควรจดลงบันทึก วันที่/ เดือน /พศ. แล้วลงเวลาที่เริ่มนับไว้
–  จังหวะการดิ้นของทารกในครรภ์ที่นับเป็น 1 ครั้งคือ  การถีบ การเตะ กระทุ้ง โก่งตัว หมุนตัว แต่ถ้าเป็นการ       ตอดต่อเนื่องยาวๆ การสะอึกไม่นับว่าเป็นการดิ้น โดยให้คุณแม่นับไว้ เมื่อครบ 10 ครั้งไว้ ให้ลงบันทึกเวลาที่ครบ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้น จนถึงเวลาสิ้นสุด

วิธีที่ 2
–  คุณแม่เริ่มนับลูกดิ้นเมื่ออายุครรภ์ประมาณ 28 สัปดาห์
–  คุณแม่นับจำนวนครั้งที่ลูกดิ้นใน 1ชั่วโมง ช่วงไหนก็ได้ที่คุณแม่สะดวก ให้ตรงกันในทุกวัน
–  ลูกต้องดิ้นเท่ากับ 3 ครั้ง หรือมากกว่าใน 1 ชั่วโมงถือว่าลูกยังปกติดีอยู่
–  ถ้าใน 1 ชั่วโมงน้อยกว่า 3 ครั้ง ให้จับเวลาดูใหม่ ถ้ายังน้อยกว่า3 ครั้ง ถือว่าผิดปกติต้องไปพบแพทย์

วิธีที่ 3
–  คุณแม่เริ่มนับลูกดิ้นเมื่ออายุครรภ์ประมาณ 28 สัปดาห์
–  คุณแม่นับลูกดิ้นเป็นเวลา 1 ชั่วโมงหลังอาหารเช้า กลางวัน และเย็น ถ้าดิ้นรวมกันมากกว่า 10 ครั้ง ถือว่าดิ้นปกติ การดิ้นถ้ามีการเคลื่อนไหว 1 ครั้งให้นับเป็น 1 ครั้งค่ะ แต่หากดิ้นหลายครั้งติดกันเป็นชุด ให้ถือเป็นการดิ้น 1 ครั้งค่ะ

ลูกดิ้นมากไปอันตรายมั้ยลูกดิ้นมากไปอันตรายหรือไม่
คำตอบ ไม่อันตรายแต่อย่างใด เพราะลูกน้อยในครรภ์มีช่วงตื่น – ช่วงหลับเป็นนวงจรปกติอยู่ในท้อง บางช่วงที่ตื่นก็อาจจะรู้สึกว่าดิ้นมาก ไม่ต้องกังวลนะคะ

ลูกดิ้นน้อยลงต้องทำอย่างไร
คำตอบ เมื่อคุณแม่นับได้ว่าลูกดิ้นน้อยลงให้ลองตั้งใจนับดูอีกครั้งค่ะ
ถ้ายังเกิน 10ครั้งถือว่าปกติ แต่ถ้าน้อยกว่านั้นควรไปพบแพทย์ค่ะ

ช่วงท้องแก่รู้สึกเหมือนลูกดิ้นน้อยลงกว่าเดิม ผิดปกติไหม
คำตอบ  ถ้ายังเกิน 10 ครั้งก็ยังปกติค่ะ เมื่ออายุครรภ์มากขึ้นๆ ทารกน้ำหนักตัวมากขึ้น พื้นที่ ที่ห่อหุ้มตัวทารกย่อมเล็กลงและอึดอัดคับแคบลง พื้นที่แคบทารกดิ้นได้ไม่เต้มที่เหมือนเคย บางทีเลยรู้สึกเหมือนดิ้นน้อยลงได้ แต่ถ้าอยู่ในเกณฑ์ ก็ไม่ต้องตกใจนะคะ

ไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ ทั้งหมดที่กล่าวมา หากคุณแม่ตั้งครรภ์กังวลและกลัว ให้รีบพบแพทย์หรือปรึกษาผู้เชียวชาญทันที อย่าเก็บความสงสัยไว้เพียงลำพังนะคะ นอกจากจะบั่นทอนสุขภาพจิตแล้ว ความผิดปกติดังกล่าวอาจส่งผลต่อชีวิตลูกของคุณแม่ได้ค่ะ

 เรียบเรียงโดย : Mama Expert Editorial Team