การส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 1 เดือน

20 August 2014
1003 view

พัฒนาการตามวัยของทารก 0-1 เดือน

  1. ลูกสามารถมองหน่าแม่  สบตา
  2. ลูกสามารถตอบสนองเสียงพูด  ทำเสียงในคอ
  3. ลูกสามารถเคลื่อนไหวแขน ขา


วิธีการส่งเสริมให้ลูกทำได้ตามพัฒนาการ

  1. อุ้มให้หน้าลูกอยู่ระดับเดียวกับหน้าคุณพ่อคุณแม่ ยิ้มแย้ม  มองสบตา พูดกับลูกบ่อยๆ หรือขณะให้นมลูก
  2. คุณพ่อคุณแม่ พูดคุยโต้ตอบบ่อบๆหรืออุ้มเห่กล่อม
  3. คุณพ่อคุณแม่ ให้ลูกนอนหงาย ออกกำลังแขน – ขา ขึ้น  –  ลง – งอ  – เหยียด และให้ลูกเคลื่อนไหวด้วยตนเอง
  4. คุณพ่อคุณแม่ ใช้นิ้วมือสัมผัสผ่ามือลุกไม่ควรใส่ถุงมือให้ลูกตลอดเวลา
  5. ให้ลูกกินนมแม่ ให้นานที่สุดโดย 6 เดือนแรกให้ดื่มนมแม่อย่างเดียว

 

 

  • No tag available

บทความที่เกี่ยวข้อง