คลอดตามฤกษ์ คลอดเร็วเกินไป ลูกอาจเสี่ยงโรคน้ำท่วมปอด

27 August 2022
1052 view

โรคน้ำท่วมปอด

.

.

ต้องบอกเลยว่ายุคสมัยนี้ คุณแม่ส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีการคลอดลูกด้วยการผ่าตลอดมากขึ้น ซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีในแง่ของความเชื่อ ความเป็นสิริมงคลแก่ตัวลูกน้อยเอง แต่คุณแม่รู้ไหมว่า การผ่าคลอดด้วยระยะเวลาที่เร็วเกินไปก็อาจเกิดผลเสียได้เหมือนกัน นั่นคือจะทำให้ลูกเสี่ยงเกิดความผิดปกติบางอย่างได้ อย่างเช่น โรคน้ำท่วมปอด ที่พบได้บ่อยในเด็กที่คลอดก่อนกำหนดนั่นเอง ทั้งนี้เรามาทำความเข้าใจกับโรคนี้กันเลยดีกว่า

แม่รู้ไหม คลอดเร็วไป ลูกเสี่ยงโรคน้ำท่วมปอด

ก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำความเข้าใจกับโรคน้ำท่วมปอดกันก่อน น้ำท่วมปอดเป็นโรคที่หลาย ๆ ท่านคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว และตามความเข้าใจโดยส่วนใหญ่ก็คิดว่าโรคน้ำท่วมปอดนี้เกิดได้กับเฉพาะผู้ใหญ่หรือเด็กที่โตในระดับหนึ่ง เพราะน้ำท่วมปอดมักเกิดเมื่อสภาวะของร่างกายเกิดการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติ หรือ เกิดจากการจมน้ำ ดังนั้นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายคงจะคาดไม่ถึงว่าโรคดังกล่าวนี้สามารถเกิดได้ในทารกหลังคลอด ซึ่งก็มักเกิดในทารกหลังคลอดที่ทำการผ่าคลอดก่อนกำหนด ซึ่งบางครั้งก็เกี่ยวข้องกับฤกษ์ที่ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ได้หาไว้นั่นเอง ว่าที่คุณพ่อคุณแม่จึงควรตระหนักและเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกฤกษ์ในการผ่าคลอดให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม ในส่วนนี้สามารถปรึกษาแพทย์ที่ทำการฝากครรภ์ได้โดยตรงเลย

มาดูกัน โรคนี้เกิดจากอะไร

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าโรคน้ำท่วมปอดเกิดได้จากสภาวะที่หัวใจห้องล่างซ้ายไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงปอดได้ตามปกติ ทำให้เกิดแรงดันในปอดขึ้นแล้วนำมาซึ่งสภาวะน้ำท่วมปอด ในส่วนนี้ก็มีสาเหตุได้จากหลายปัจจัย อาทิเช่น การมีโรคประจำตัวอย่างโรคหัวใจ โรคลิ่มเลือดอุดตัน หรือ การได้รับสารพิษหรือยาบางประเภท หรือ การจมน้ำ แม้แต่การอยู่ในที่สูงประมาณ 8,000 ฟุตก็ทำให้เกิดโรคน้ำท่วมปอดได้เช่นกัน แต่สาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นไม่ใช่สาเหตุการเกิดโรคดังกล่าวนี้ในทารกหลังคลอด โดยทารกหลังคลอดเกิดภาวะน้ำท่วมปอดจากสาเหตุหลัก ๆ คือ การขจัดน้ำออกจากปอดของทารกไม่ทันกับการที่ทารกหายใจเอง กล่าวให้เข้าใจได้โดยง่ายก็คือ แต่เดิมเมื่ออยู่ในครรภ์ของคุณแม่ทารกในครรภ์จะหายใจหรือได้รับออกซิเจนผ่านทางสายสะดือ แต่เมื่อทำการผ่าคลอดตัดสายสะดือระหว่างคุณแม่และทารกออกแล้ว ทารกก็ต้องหายใจด้วยตัวเอง ในส่วนนี้นี่เองที่ปอดของทารกแต่เดิมมีของเหลวอยู่ก็ต้องขจัดของเหลวออกไปเพื่อรับออกซิเจนที่ทารกนำมาใช้หายใจนั่นเอง ในสภาวะปกติการขจัดของเหลวเปลี่ยนเป็นออกซิเจนจะสมบูรณ์ ทารกจะสามารถหายใจได้เองโดยไม่มีอาการใด ๆ แต่หากเกิดการผ่าคลอดก่อนกำหนด การขจัดของเหลวในปอดเพื่อรับออกซิเจนมาแทนจะเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์และทำให้ทารกเกิดโรคน้ำท่วมปอดขึ้นได้

ลูกน้ำท่วมปอดหลังคลอด รักษายังไง

หากลูกเกิดโรคน้ำท่วมปอดแล้ว คุณพ่อและคุณแม่ต้องรีบให้ลูกอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด แม้แต่ในผู้ใหญ่โรคดังกล่าวนี้ยังนับว่าเป็นอันตรายสามารถนำมาซึ่งการเสียชีวิตได้ หากเป็นทารกหลังคลอดที่ระบบอวัยวะต่าง ๆ ยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์เต็ม 100% จึงยิ่งอันตรายมากขึ้น ดังนั้นสิ่งแรกที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำเมื่อลูกน้อยเกิดภาวะนี้ขึ้นแล้วก็คือการรีบให้ลูกน้อยได้รับการดูแลรักษาภายใต้มือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ส่วนนี้ทางทีมแพทย์จะมีวิธีการรักษาที่แตกต่างออกไปเฉพาะแต่ละรายตามอาการที่เกิดขึ้นของทารก โดยวิธีพื้นฐานโดยส่วนใหญ่ก็คือการนำตัวทารกเข้าตู้อบเพื่อปรับสภาพแวดล้อมภายนอกให้ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมภายในครรภ์ของคุณแม่ พร้อม ๆ กับการใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อให้ร่างกายของลูกน้อยได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ 

การป้องกัน ไม่ให้ลูกเสี่ยงเป็นโรคนี้

ว่าที่คุณพ่อคุณแม่สามารถป้องกันให้ลูกน้อยของตนไม่เกิดโรคน้ำท่วมปอดได้ เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิตของลูกน้อย ดังนั้นเรามีวิธีการป้องกันโรคดังกล่าวมาแนะนำกัน

  1. การคลอดโดยธรรมชาติ จัดเป็นวิธีที่เรียกว่า Turn To Basic ซึ่งค่อนข้างมีความปลอดภัยและเป็นเวลาที่เหมาะสม ในกรณีที่การคลอดธรรมชาติในแบบปกตินั้น ร่างกายทั้งของคุณแม่และทารกในครรภ์จะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับให้พร้อมสำหรับการคลอดที่จะเกิดขึ้น สภาวะความไม่พร้อมหรือการเกิดน้ำท่วมปอดจึงแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย
  2. การผ่าคลอด ในส่วนนี้ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ต้องปรึกษาแพทย์ที่ทำการฝากครรภ์อย่างใกล้ชิด โดยปกติแล้วนั้นแพทย์จะอนุญาติให้ทำการผ่าคลอดได้เมื่ออายุครรภ์ 39 สัปดาห์ขึ้นไป ในบางกรณีอาจเลยฤกษ์ ซึ่งว่าที่คุณพ่อคุณแม่บางรายก็ทำการเปลี่ยนโรงพยาบาลที่ผ่าคลอดเพื่อให้ได้ฤกษ์ตามที่ตนต้องการ ซึ่งก็นับว่าเป็นความเสี่ยงและทำให้เกิดอันตรายแก่ทารกหลังผ่าคลอดได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาและความเสี่ยงที่อาจเกิดตามมาได้ว่าที่คุณพ่อคุณแม่จึงควรคำนึงถึงความปลอดภัยของทารกมาเป็นอันดับแรก และปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด

จากบทความข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเป็นคุณพ่อคุณแม่มีเรื่องให้ต้องคำนึงถึงและกังวลค่อนข้างมาก แม้แต่โรคที่เราคาดไม่ถึงอย่างโรคน้ำท่วมปอดก็กลายเป็นอีกโรคที่คุณพ่อคุณแม่ต้องกังวลกัน อย่างไรก็ดีโรคดังกล่าวนี้ในทารกแรกคลอดมักเกิดจากการผ่าคลอดก่อนกำหนดที่เหมาะสม ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่ปรึกษาทางแพทย์อย่างใกล้ชิด และ ยึดความปลอดภัยของลูกน้อยเป็นสำคัญ โรคดังกล่าวก็จะไม่กลายเป็นเรื่องที่ต้องกังวลของว่าที่คุณพ่อคุณแม่อีกต่อไป

.

บทความแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคุณแม่

1. โรคหอบหืดในเด็ก อันตรายถึงชีวิต!!!

2. โรคหัดในเด็ก โรคร้ายๆ ที่พ่อแม่ต้องระวัง!!!

3. โรคไหลตายในเด็ก โรคอันตรายที่คร่าชีวิตลูก!!!

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team