ฤกษ์คลอดเดือนพฤษภาคม 2561 ฤกษ์คลอดลูก ฤกษ์ผ่าคลอด

10 December 2017
26692 view

 ฤกษ์คลอดเดือนพฤษภาคม 2561

 ฤกษ์คลอดเดือนพฤษภาคม 2561 เลือกวันไหนดีที่สุด

การเลือกฤกษ์คลอดบุตร ใช้ได้กับคุณแม่ที่วางแผนผ่าตัดคลอดเท่านั้น บางคนเรียก ฤกษณ์ผ่าคลอด เพราะคุณแม่ที่คลอดเองไม่สามารถรู้วันที่ ที่แน่นอนได้ วันกำหนดคลอดของคุณแม่ที่คลอดธรรมชาติ สูติแพทย์จะนัดวันกำหนดคลอดคือ สัปดาห์ที่40 ของการตั้งครรภ์ แต่ส่วนใหญ่คุณแม่จะคลอดไม่ตรง เพราะทารกสามารถคลอดได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 37 เป็นต้นไป หมอดูจะแนะนำฤฤกษ์ ที่ดีต่อการคลอดบุตร 5 ฤกษ์ด้วยกันคือ

 1. เทวีฤกษ์ = ความรักนำพาความสำเร็จ
 2. ภูมิปาโลฤกษ์ = เป็นใหญ่เป็นโต
 3. มหัทธโณฤกษ์ = ร่ำรวยเงินทอง
 4. ราชาฤกษ์ = ฤกษ์ของผู้นำ
 5. สมโณฤกษ์ = ผู้ไผ่ดี ผู้ไผ่ธรรม

 ฤกษ์คลอดเดือนพฤษภาคม 2561ที่เป็นเทวีฤกษ์

เด็กที่ได้เกิดในฤกษ์นี้ จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี ได้แก่วันที่

 • วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ตรงกับ แรม 10 ค่ำ เดือน 6
 • วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ตรงกับ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 7
 • วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ตรงกับ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7


 ฤกษ์คลอดเดือนพฤษภาคม 2561ที่เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เลือกคลอดภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดในฤกษ์นี้ จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ ได้แก่วันที่

 • วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ตรงกับ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 7
 • วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ตรงกับ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 7

ฤกษ์คลอดบุตรเดือน ที่เป็น มหัทธโณฤกษ์

เลือกคลอดมหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดในฤกษ์นี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี ได้แก่วันที่

 • วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ตรงกับ แรม 6 ค่ำ เดือน 6
 • วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ตรงกับ แรม 15 ค่ำ เดือน 6
 • วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6
 • วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตรงกับ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 7


 ฤกษ์คลอดเดือนพฤษภาคม 2561ที่เป็นราชาฤกษ์

เลือกคลอดราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดในฤกษ์นี้ จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน ได้แก่วันที่

 • วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ตรงกับ แรม 3 ค่ำ เดือน 6
 • วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ตรงกับ แรม 13 ค่ำ เดือน 6
 • วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ตรงกับ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7
 • วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7


 ฤกษ์คลอดเดือนพฤษภาคม 2561ที่เป็นสมโณฤกษ์

เลือกคลอดสมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดในฤกษ์นี้ จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์ ได้แก่วันที่

 • วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 ตรงกับ แรม 14 ค่ำ เดือน 6
 • วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 7
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ตรงกับ แรม 2 ค่ำ เดือน 7

ข้อควรระวังในการเลือกฤกษ์คลอดบุตร

การเลือกวันดีๆให้กับลูก ควรเลือกวันที่อายุครรภ์คุณแม่มากเกิน 37 สัปดาห์ เพราะเป็นช่วงอายุครรภ์ที่ทารกในครรภ์พร้อมที่จะหายใจเองเมื่ออกจากท้องแม่แล้ว หากคุณแม่เลือกอายุครรภ์อ่อน ทารกอาจมีปัญหาหลายๆอย่างตามมาได้ ทางที่ดีควรปรึกษาสูติแพทย์ในช่วง วัน เวลา ที่เลือกไว้แล้วว่า ทารกในครรภ์สุขภาพพร้อมตามฤกษ์นั้นหรือไม่ คุณแม่ควรเลือกฤกษ์ไว้มากกว่า 1 วัน เผื่อสูติแพทย์ติดธุระด่วนไม่สามารถผ่าตัดคลอดในวันนั้นๆได้ หรือมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องเลือนผ่าคลอดลูก

ฤกษ์คลอดเดือนอื่นๆ คลิกเลย !!!

ฤกษ์คลอดเดือนมกราคม2561
ฤกษ์คลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ฤกษ์คลอดเดือนมีนาคม 2561

ฤกษ์คลอดเดือนเมษายน 2561

ฤกษ์คลอดเดือนพฤษภาคม 2561

ฤกษ์คลอดเดือนมิถุนายน 2561

 ฤกษ์คลอดเดือนกรกฎาคม 2561

 ฤกษ์คลอดเดือนสิงหาคม 2561
 ฤกษ์คลอดเดือนกันยายน 2561
ฤกษ์คลอดเดือนตุลาคม 2561
 ฤกษ์คลอดพฤศจิกายน 2561
 ฤกษ์คลอดเดือนธันวาคม 2561

 

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team