ฤกษ์คลอดลูก ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์คลอดบุตร เดือนธันวาคม 2561

14 November 2017
119 view

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนธันวาคม2561

การเลือกฤกษ์คลอดบุตร ใช้ได้กับคุณแม่ที่วางแผนผ่าตัดคลอดเท่านั้น บางคนเรียก ฤกษณ์ผ่าคลอด เพราะคุณแม่ที่คลอดเองไม่สามารถรู้วันที่ ที่แน่นอนได้ วันกำหนดคลอดของคุณแม่ที่คลอดธรรมชาติ สูติแพทย์จะนัดวันกำหนดคลอดคือ สัปดาห์ที่40 ของการตั้งครรภ์ แต่ส่วนใหญ่คุณแม่จะคลอดไม่ตรง เพราะทารกสามารถคลอดได้ตั้งงแต่สัปดาห์ที่ 37 เป็นต้นไป 

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนธันวาคม 2561 เลือกวันไหนดีที่สุด

หมอดูจะแนะนำฤฤกษ์ ที่ดีต่อการคลอดบุตร 5 ฤกษ์ด้วยกันคือ 1.เทวีฤกษ์  2.ภูมิปาโลฤกษ์  3.มหัทธโณฤกษ์  4.ราชาฤกษ์  5.สมโณฤกษ์ โดยแต่ละฤกษ์มีความหมายแตกต่างกันไป ดวงก็แตกต่างกันไปตามฤกษ์ วันที่เหมาะแก่การผ่าคลอดมีดังนี้

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนธันวาคม 2561 ที่เป็นเทวีฤกษ์

เด็กที่ได้เกิดในฤกษ์นี้ จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี  ได้แก่วันที่ 

 • วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ตรงกับ แรม 12 ค่ำ เดือน 12

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมกราคม 2560 ที่เป็น ภูมิปาโลฤกษ์

เลือกคลอดภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดในฤกษ์นี้ จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ ได้แก่วันที่ 

 • วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ตรงกับ แรม 10 ค่ำ เดือน 12
 • วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ตรงกับ แรม 11 ค่ำ เดือน 12
 • วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ตรงกับ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 1
 • วันนอาทิตย์ที่30 ธันวาคม 2561 ตรงกับ แรม 8 ค่ำ เดือน 1

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมกราคม 2560 ที่เป็น มหัทธโณฤกษ์

เลือกคลอดมหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดในฤกษ์นี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี ได้แก่วันที่ 

 • วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ตรงกับ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 1
 • วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 1
 • วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ตรงกับ แรม 6 ค่ำ เดือน 1

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมกราคม 2560 ที่เป็น ราชาฤกษ์

เลือกคลอดราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดในฤกษ์นี้ จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน ได้แก่วันที่ 

 • วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ตรงกับ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1
 • วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ตรงกับ แรม 3 ค่ำ เดือน 1

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมกราคม 2560 ที่เป็น สมโณฤกษ์

เลือกคลอดสมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดในฤกษ์นี้ จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์ ได้แก่วันที่ 

 • วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ตรงกับ แรม 15 ค่ำ เดือน 12
 • วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ตรงกับ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 1
 • วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ตรงกับ แรม 4 ค่ำ เดือน 1

ข้อควรระวังในการเลือก ฤกษ์คลอดบุตร

การเลือกวันดีๆให้กับลูก ควรเลือกวันที่อายุครรภ์คุณแม่มากเกิน 37 สัปดาห์ เพราะเป็นช่วงอายุครรภ์ที่ทารกในครรภ์พร้อมที่จะหายใจเองเมื่ออกจากท้องแม่แล้ว  หากคุณแม่เลือกอายุครรภ์อ่อน ทารกอาจมีปัญหาหลายๆอย่างตามมาได้ ทางที่ดีควรปรึกษาสูติแพทย์ในช่วง วัน เวลา ที่เลือกไว้แล้วว่า ทารกในครรภ์สุขภาพพร้อมตามฤกษ์นั้นหรือไม่ คุณแม่ควรเลือกฤกษ์ไว้มากกว่า 1 วัน เผื่อสูติแพทย์ติดธุระด่วนไม่สามารถผ่าตัดคลอดในวันนั้นๆได้ หรือมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องเลือนผ่าคลอดลูก 

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนอื่นๆในปี2561

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมกราคม2561

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมีนาคม 2561

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนเมษายน 2561

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนพฤษภาคม 2561

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมิถุนายน 2561

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนกรกฎาคม 2561

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนสิงหาคม 2561

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนกันยายน 2561

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนตุลคม 2561

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนพฤศจิกายน 2561

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนธันวาคม 2561

บทความที่เกี่ยวข้อง