พัฒนาการเด็ก8ด้าน พัฒนาการเด็ก ที่คุณแม่ต้องติดตาม 1000 วันแรกของชีวิต

17 October 2017
5741 view

พัฒนาการเด็ก8ด้าน

พัฒนาการเด็ก 8 ด้าน สำคัญอย่างไร

สิ่งสำคัญที่สุดของพ่อแม่ คือการเห็นลูกน้อยเติบโตเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ มีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และสามารถใช้ความสามารถทางสติปัญญาของตนเองได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นช่วงเวลา 1000 วันแรกของชีวิต จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาศักยภาพของลูกน้อย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา หากในช่วงเวลานี้ เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะได้รับการกระตุ้นสมอง  กล้ามเนื้อและพัฒนาการทุกๆ ด้านให้สมบูรณ์ จะส่งผลให้เด็กพัฒนาได้เต็มศักยภาพ แต่หากมีปัจจัยอื่นใดก็ตาม ที่ทำให้เกิดความล่าช้าหรือเบี่ยงเบนของพัฒนาการในช่วงเวลานี้ และสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะแรก จะมีความสำคัญมาก เพราะการช่วยเหลือแก้ไขยิ่งเร็วเท่าไร ก็จะได้ผลดีมากขึ้นเท่านั้น

“การกระตุ้นพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยก็เหมือนการทำการบ้านที่จะต้องทำไปทีละระดับขั้นตอน หากเด็กมีพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่งล่าช้าแล้วปล่อยไว้ไม่มีการกระตุ้น แล้วกลับมากระตุ้นภายหลังจะเป็นเรื่องที่ยาก”

เด็กในวัยนี้เป็นห้วงเวลาแห่งการค้นพบสิ่งใหม่ๆ เนื่องจากเด็กวัยหัดเดิน สำรวจโลกรอบตัวโดยใช้สองเท้านำทาง พัฒนาการรุดหน้าจากเดินเตาะแตะเป็นวิ่งอย่างคล่องแคล่ว คุณพ่อคุณแม่จึงต้องให้ความสำคัญและเฝ้าติดตามส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยอย่างสม่ำเสมอในทุกๆช่วงวัยค่ะ

พัฒนาการเด็ก 8ด้าน มีอะไรบ้าง

พัฒนาการรอบด้านของลูกเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเช็คเป็นระยะ พัฒนาการที่คุณแม่ต้องติดตามทั้ง 8 ด้าน มีดังนี้

  1. พัฒนาการเด็ก ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่
  2. พัฒนาการเด็ก ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก
  3. พัฒนาการเด็ก ด้านการช่วยเหลือตัวเอง
  4. พัฒนาการเด็ก ด้านสติปัญญา
  5. พัฒนาการเด็ก ด้านภาษาและการพูดสื่อสาร
  6. พัฒนาการเด็ก ด้านอารมณ์
  7. พัฒนาการเด็ก ด้านสังคม
  8. พัฒนาการเด็ก ด้านบุคลิกภาพและคุณธรรม

เรียบเรียงโดย :  Mamaexpert Editorial Team