พัฒนาการเด็ก ด้านสติปัญญา ที่คุณแม่ต้องติดตาม 1000 วันแรกของชีวิต

21 October 2017
5675 view

พัฒนาการเด็ก ด้านสติปัญญา

พัฒนาการด้านสติปัญญาเป็นผลรวมของพัฒนาการในทุกๆด้าน เป็นผลของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่แรกเกิด การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาจำเป็นต้องฝึกตั้งแต่แรกคลอด จะทำให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่เหมาะสมและมีความต่อเนื่องตามช่วงวัยค่ะ คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านต้องการให้ลูกฉลาด ควรส่งเสริมทักษะต่างๆให้เต็มที่ในทุกๆช่วงวัย เช่น การเล่น อ่านหนังสือ หรือร้องเพลง ฝึกฝนให้ช่วยเหลือตัวเองตามวัย จะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของลูกน้อยได้เป็นอย่างดีค่ะ

พัฒนาการด้านสติปัญญาของวัยทารก

เด็กทารก เริ่มตั้งแต่แรกเกิด-12 เดือน สามารถรับรู้และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เข้ามากระตุ้นได้ สามารถแยกแยะลักษณะของเสียงที่แตกต่างกันได้ ชอบฟังเสียงที่นุ่มนวล เช่นเมื่อได้ยินเสียงเห่กล่อม ทารกก็จะเงียบฟังและหลับได้ ระบบประสาทและสมองมีการเจริญเติบโตมากขึ้น เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ดี เรียนรู้การใช้ประสาทสัมผัส พยายามสื่อความหมายที่ตนต้องการ เข้าใจความหมายของคำมากขึ้น

พัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กอายุ 2-3 ปี

เด็กจะค่อยๆ มีพัฒนาการเล่นสมมุมติ เช่น ยกของเล่นขึ้นมาเป็นหูโทรศัพท์แล้วทำท่าทางคุยไปด้วย คุณพ่อคุณแม่ควรให้เวลากับเด็กเล่นอย่างเป็นธรรมชาติ การเล่นมีส่วนช่วยทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม การได้เห็นลูกมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ นับเป็นความสุขอย่างหนึ่งของพ่อแม่ ยิ่งได้เห็นพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกน้อย โดยผ่านการกระตุ้นของพ่อแม่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ก็จะยิ่งทำให้การเรียนรู้ของลูกน้อยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อสังเกตว่าพัฒนาการด้านสติปัญญาของลูกน้อยล่าช้าหรือผิดปกติ เช่น ร้องไห้อาละวาดรุนแรง ไม่ผูกพัน ไม่ติดแม่ หรือกลัวสิ่งต่างๆรุนแรงกว่าเด็กอื่น ไม่มีการพัฒนาทางด้านปัญญา ทำกิจกรรมต่างๆไม่ได้ตามเกณฑ์ของช่วงอายุ คุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกไปปรึกษากุมารแพทย์เพื่อได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดต่อไปค่ะ

บทความแนะนำ

1. สอนลูกให้ทีปัญญา ด้วย36แผนที่ชีวิตพ่อหลวงรัชการลที่ 9

2. วัยอนุบาลฉลาดรอบรู้ ด้วยพัฒนาปัญญาทั้ง 8

3. 1000 วันแรกกับพัฒนาการทางสมองของลูกรัก

เรียบเรียงโดย :  Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง :

1. ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.คู่มือสำหรับพ่อแม่เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก.วัยเด็กเล็ก 0-3 ปี.เข้าถึงได้จาก http://www.thaipediatrics.org/Media/media-20171010123052.pdf .[ค้นคว้าเมื่อ 13 ตุลาคม 2560]

2. Dr A.J.R Waterston,MD,FRCP,FRCPCH,DRCOG,DCH.คัมภีร์การดูแลทารกและเด็กเล็ก.พัฒนาการเดือนต่อเดือนของลูก,หน้า 105-134.สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส.กรุงเทพฯ.[ค้นคว้าเมื่อ 15 ตุลาคม 2560]