ข้อบ่งชี้ในการตรวจ เจาะน้ำคร่ำ ของคุณแม่ตั้งครรภ์

07 March 2012
27772 view

เจาะน้ำคร่ำ

การตรวจ เจาะน้ำคร่ำ ขณะตั้งครรภ์

การเจาะน้ำคร่ำ คือ การเจาะดูดน้ำคร่ำปริมาณ 20 มิลลิลิตร ออกจากถุงน้ำคร่ำที่อยู่รอบ ๆ ตัวทารกในครรภ์ เพื่อการวินิจฉัยโรคหรือความผิดปกติต่าง ๆ ในประเทศไทย ยังนำมาคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นทุกรายที่มีอายุครรภ์ในช่วง 16- 19 สัปดาห์

ข้อบ่งชี้ในการตรวจ เจาะน้ำคร่ำ

การเจาะน้ำคร่ำเป็นการตรวจคัดกรองที่จะทำเฉพาะในคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง ต่อความผิดปกติของทารกในครรภ์  ดังต่อไปนี้

 1. คุณแม่ตั้งครรภ์ มีอายุครบ 35 ปี หรือมากกว่าที่วันครบกำหนดคลอด
 2. เคยคลอดบุตรที่มีโครโมโซมผิดปกติ
 3. มีประวัติการแท้งซ้ำซาก
 4. ตรวจพบสารชีวเคมีในเลือดผิดปกติ
 5. ตรวจพบความพิการของทารกในครรภ์
 6. ตรวจพบเป็นคู่สมรสที่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคเลือดจากธาลัสซีเมีย

การเจาะน้ำคร่ำ เพื่อหาความผิดปกติของดาวน์ซินโดรม

ปัจจุบันสถิติการคลอดลูกเป็นดาวน์ซินโดรมค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าตกใจ เนื่องจากการ สมรสช้า ทำให้ตั้งครรภ์ตอนอายุมาก นอกจากนั้น ดาวน์ซินโดรมยังพบในคุณแม่ตั้งครรภ์กลุ่มวัยรุ่นด้วย แต่ยังน้อยกว่ากลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุมาก  ในกลุ่มคุณแม่ที่อายุมากมีความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรมดังนี้

 1. คุณแม่ตั้งครรภ์ เมื่อ อายุ 33 ปี อัตราเสี่ยง 1:417
 2. คุณแม่ตั้งครรภ์ เมื่อ  อายุ 34 ปี อัตราเสี่ยง 1:333
 3. คุณแม่ตั้งครรภ์ เมื่อ  อายุ 35 ปี อัตราเสี่ยง 1:250
 4. คุณแม่ตั้งครรภ์ เมื่อ  อายุ 36 ปี อัตราเสี่ยง 1:192
 5. คุณแม่ตั้งครรภ์ เมื่อ  อายุ 37 ปี อัตราเสี่ยง 1:252
 6. คุณแม่ตั้งครรภ์ เมื่อ  อายุ 40 ปี อัตราเสี่ยง 1:69
 7. คุณแม่ตั้งครรภ์ เมื่อ  อายุ 45 ปี อัตราเสี่ยง 1:19

ความสำคัญและความจำเป็นในการตรวจเจาะน้ำคร่ำ ในคุณแม่ตั้งครรภ์อายุ 35 ปีขึ้นไป

แม้ว่าการเจาะน้ำคร่ำจะมีข้อดีที่สามารถวินิจฉัยความผิดปกติได้ แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกันคือเสี่ยงต่อการแท้งบุตร โดยพบได้ประมาณร้อยละ 0.4 หรือแท้ง 1ครั้ง ต่อการตรวจเจาะน้ำคร่ำใรคุณแม่ตั้งครรภ์ 250 คน  ซึ่งใกล้เคียงกับความเสี่ยงในการมีบุตรเป็นกลุ่มอาการดาวน์เมื่อคุณแม่อายุ 35 ปี ดังนั้นโดยทั่วไปจึงแนะนำการเจาะน้ำคร่ำแก่คุณแม่ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี สำหรับคุณแม่ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี สามารถปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น การตรวจคัดกรองจากการตรวจเลือด Tipple 3 test ได้จากสูติแพทย์ที่ฝากครรภ์

อายุครรภ์ที่เหมาะสมในการ ตรวจเจาะน้ำคร่ำ


สูติแพทย์ จะพิจารณา ตรวจเจาะน้ำคร่ำให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงเมื่ออายุครรภ์  1 6 – 18 สัปดาห์

ค่าใช้จ่ายของการตรวจเจาะน้ำคร่ำ โดยประมาณ ( ราคาโรงพยาบาลรัฐบาล ) 

 1. ค่าตรวจอัลตราซาวด์ 400 บาท
 2. ค่าอุปกรณ์ 600 บท
 3. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2,500 บาท รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 3,500 บาท

การเตรียมตัวก่อนรับการตรวจ

 1. ด้านจิตใจ สตรีตรั้งครรภ์ส่วนใหญ่จะมีความกลัวเจ็บและกังวลถึงการแท้งที่อาจเกิดขึ้นได้ จากข้อมูลปัจจุบัน การเจาะน้ำคร่ำโดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์ ชี้นำการเจาะ กำหนดตำแหน่งความลึกและติดตามปลายเข็มในบริเวณที่เจาะตลอดเวลา โอกาสทารกเกิดการบาดเจ็บและการแท้งพบได้ยาก และเข็มที่เจาะมีขนาดเล็กมาก จะมีความรู้สึกเจ็บเพียงเล็กน้อย ปกติแพทย์จะไม่แนะนำให้ฉีดยาชาเฉพาะที่ เนื่องจากเข็มที่ฉีดยาจะทำให้คุณแม่รู้สึกเจ็บหรือรู้สึกไม่สบายมากกว่าเข็มเจาะน้ำคร่ำเสียอีก
 2. ด้านร่างกาย
 • ไม่ต้องงดน้ำหรืออาหารมาก่อน
 • สวมชุดที่หลวม และสามารถเปิดบริเวณท้องน้อยได้สะดวก
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ถ่ายปัสสาวะก่อนเข้าห้องตรวจ

วิธีการตรวจเจาะน้ำคร่ำ

เจ้าหน้าที่พยาบาลให้คำปรึกษาและแนะนำขั้นตอนการตรวจให้เข้าใจก่อนตรวจ

 • นอนบนเตียงตามสบาย เปิดเสื้อผ้าบริเวณท้องน้อยออก ไม่เกร็ง
 • ตรวจอัลตราซาวด์เพื่อกำหนดอายุครรภ์ จำนวนทารก ตำแหน่งรกและปริมาณน้ำคร่ำ
 • ทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่เจาะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • ใช้เข็มขนาด 22 G แทงผ่านผิวหนังโดยการชี้นำของคลื่นเสียงความถี่สูง
 • เจาะดูดน้ำคร่ำประมาณ 20 มิลลิลิตร
 • นอนพักหลังตรวจประมาณ 20 นาที

การปฏิบัติตัวของคุณแม่ตั้งครรภ์หลังการ เจาะน้ำคร่ำ

 • งดทำงานหนัก เช่น ยกของ ออกกำลังกาย หรือเดินทางไกล อย่างน้อย 3 วัน
 • งดมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 2 สัปดาห์
 • กรณีที่มีอาการผิดปกติต้องรีบพบแพทย์ทันที

การเเจ้งผลการตรวจ

ผลการตรวจจะเสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาห์  สูติแพทย์ จะนัดทั้งคุณแม่ตั้งครรภ์และคู่สมรสมาร่วมรับฟังผลการตรวจน้ำคร่ำ  หากพบว่า ผลผิดปกติ คู่สมรสต้องตัดสินใจร่วมกันว่า จะยุติการตั้งครรภ์ครั้งนี้หรือไม่  หรือต้องการตั้งครรภ์ต่อ โดยสูติแพทย์ จะไม่ชี้นำให้เลือกอย่างหนึ่งอย่างใด ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคุู่สมรสเท่านั้น

การตรวจน้ำคร่ำยังสามารถใช้ตรวจหาความบกพร่องที่เกิดขึ้นกับเส้นประสาท (โรคที่สมองและกระดูกไขสันหลังเจริญเติบโตผิดปกติ) เช่น สไปนาไบฟิดา (ภาวะกระดูกไขสันหลังบกพร่อง) และภาวะที่ทารกไม่มีสมองและกระโหลกศีรษะ

 

เรียบเรียงโดย :  Mamaexpert Editoriao Team 

บทความที่เกี่ยวข้อง