เมื่อลูกมีไข้ จัดการอย่างไรให้ปลอดภัยจากการชัก

13 October 2015
847 view

เมื่อลูกมีไข้ จัดการอย่างไรให้ปลอดภัยจากการชัก 

เมื่อลูกรักมีไข้สิ่งสำคัญที่คุณแม่ต้องเฝ้าระวัง คือ การชักจากไข้สูง โดยเฉพาะในเด็กเล็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการชักจากไข้สูงได้มากที่สุด  คุณพ่อคุณแม่ควรทราบถึงอันตรายของการชัก เพื่อดูแลป้องกันได้อย่างถูกต้องในวันที่ลูกมีไข้

การชักจากไข้คืออะไร

การชักจากไข้ คือ อาการชักที่เกิดขึ้นขณะมีไข้สูง ร้อยละ 75 พบว่าเด็กมีอาการชักเมื่ออุณหภูมิสูงมากกว่า 39 องศาเซลเซียส และพบมากในเด็กอายุ 6 เดือน – 7 ปี เนื่องจากเป็นวัยที่สมองกำลังเจริญเติบโต และไวต่อการกระตุ้น จากอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้น

การชักจากไข้สูงมีผลต่อสมองและพัฒนาการของเด็กหรือไม่ 

การชักจากไข้สูงโดยทั่วไปจะหยุดภายใน 3 – 5 นาที จากการศึกษาพบว่าไม่มีผลต่อสมองหรือพัฒนาการ ยกเว้นในเด็กที่มีการชักต่อเนื่องนานเกิน 30 นาที ชักจนตัวเขียว ขาดออกซิเจน ส่งผลต่อสมองและพัฒนาการของเด็กในอนาคตได้

การดูแลเมื่อลูกชักจากไข้สูง 

ขณะลูกชัก สิ่งสำคัญคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองต้องตั้งสติ อย่าตกใจ จับลูกนอนตะแคงเพื่อป้องกันการสำลัก ห้ามใช้นิ้วมือ หรือ วัตถุใดๆ ล้วง หรือ งัดปากโดยเด็ดขาด หากลูกชักนานเกิน 5 นาที ปากเขียวคล้ำ ให้รีบนำลูกส่งโรงพยาบาลโดยด่วน

เด็กที่เคยชักจากไข้สูง มีโอกาสชักซ้ำได้หรือไม่

เด็กที่อายุน้อยมีโอกาสชักซ้ำได้มากกว่าเด็กที่อายุมาก และพบว่าเด็กที่เคยมีประวัติการชักจากไข้สูงครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 1 ปีจะชักซ้ำบ่อยที่สุด การชักซ้ำบ่อยๆ และชักยาวนาน อาจส่งผลต่อสมองและพัฒนาการของลูกรักได้ เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง ต้องเฝ้าระวังการชักจากไข้สูง ด้วยการทำให้อุณหภูมิกายของลูกให้ลดลงเร็วที่สุด

จะป้องกันการชักจากไข้สูงในเด็กได้อย่างไร

1.ป้องกันการชักจากไข้สูงด้วยการเช็ดตัวลดไข้อย่างถูกวิธี
เมื่อลูกมีไข้ ควรเช็ดตัวลดไข้อย่างถูกวิธี ในเด็กเล็กควรใช้น้ำอุ่น เด็กโตใช้น้ำอุณหภูมิห้อง ห้ามใช้น้ำเเข็งเช็ดตัวถึงแม้จะอุณหภูมิสูงก็ตาม เพราะลูกอาจชักจากความเย็นของน้ำได้ เทคนิคการเช็ดตัวที่ถูกต้องและได้ผลดี คือ การเช็ดย้อนรูขุมขนเพื่อระบายความร้อน ขณะเช็ดตัวให้ออกแรงเหมือนถูตัว จะช่วยทำให้เส้นเลือดขยายตัว และรูขุมขนเปิดกว้างระบายความร้อนได้ดีขึ้น  เวลาเช็ดตัวไม่ควรนานเกิน 15 นาที หลังเช็ดตัวควรซับตัวลูกให้แห้ง แล้วสวมเสื้อผ้าเบาสบาย ไม่ควรสวมใส่เสื้อผ้าหนาหรือห่อตัว เพราะจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น

2. ป้องกันการชักจากไข้สูงด้วยยาลดไข้
ดูแลให้ลูกได้รับยาลดไข้พาราเซตามอลสำหรับเด็ก ให้ถูกต้องตามคำแนะนำในการใช้ยา หลังรับประทานยาลดไข้ควรวัดไข้ซ้ำเป็นระยะ หากไข้ไม่ลดลงหรืออุณหภูมิสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ควรพาลูกไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด

การดูแลลูกรักอย่างถูกต้องเหมาะสมขณะมีไข้ ด้วยการให้ยาลดไข้ร่วมกับการเช็ดตัวอย่างถูกวิธี แค่นี้ลูกรักของคุณจะปลอดภัยห่างไกลจากการชักได้