คลิป : หมอหมุนเปลี่ยนทารกจากท่าก้นให้เป็นท่าศีรษะ

04 October 2015
5498 view

การหมุนเปลี่ยนทารกจากท่าก้นให้เป็นท่าศีรษะ ( External cephalic version)

โดยปกติแล้วทารกจะเริ่มกลับศีรษะ ในช่วงไตรมาสสุดท้าย เมื่ออายุครรภ์ 28  – 32 สัปดาห์ ถ้าทารกไม่กลับหัวในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถรอได้ถึงสัปดาห์ที่ 37 ถ้าทารกยังไม่อยู่ในท่าศีรษะเคลื่อนลงสู่เชิงกราน สูติแพทย์จำเป้นต้องพิจารณาผ่าตัดคลอด หรือ สูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาจเลือกใช้วิธี หมุนเปลี่ยนทารกจากท่าก้นให้เป็นท่าศีรษะ ( External cephalic version)สูติแพทย์มักจะทำการหมุนเปลี่ยนท่าตอนอายุครรภ์ 36 สำหรับการตั้งครรภ์ครรภ์แรก 37 สัปดาหสำหรับผู้ที่เคยตั้งครรภ์มาก่อน ก่อนที่จะมีอาการเจ็บครรภ์ โรคแทรกซ้อนพบไม่บ่อยได้แก่ รกลอก มดลูกแตก และเลือดออกทั้งแม่และทารกอัตราความสำเร็จประมาณ 30 – 80% ตามในคลิป ( ขั้นตอนชัดเจนในช่วงนาที ที่ 10 เป็นต้นไป ) ไปชมกันเลยค่ะ