Ultrasound

อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ตรวจอะไรได้บ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ตรวจอะไรได้บ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

MamaExpert Team 02 December 2017

อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ปัจจุบันเทคในโลยีทางการแพทย์ล้ำสมัยมากขึ้น ทำให้คุณแม่มีโอกาสได้ดู รูปร่างของลูกก่อนคลอดได้ และวิธีที่ว่านั้นก็คือเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)  ซึ่งมีลากหลายชนิดด้วยกัน ว...

Ultrasound ครรภ์ การตรวจครรภ์