Pgd

การตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อน (PGD)

การตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อน (PGD)

MamaExpert Team 23 February 2012

PGD คือการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของโครมโซมหรือยีนส์ที่อยู่บน โครโมโซมของตัวอ่อนที่เกิดจากกระบวนการปฏิสนธินอกร่างกายก่อนที่จะนำตัวอ่อน นั้นใส่กลับเข้าสู่มดลูกของมารดา หลักการ เมื่อนำไข่และอสุจิมาทำการ...

Pgd การตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อน การรักษาผู้มีบุตรยาก