ใช้ไฟฉายส่องท้อง

กระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ด้วยแสงจากไฟฉาย

กระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ด้วยแสงจากไฟฉาย

MamaExpert Team 08 September 2014

เมื่อคุณแม่อายุครรภ์ 7 เดือนขึ้นไป เจ้าตัวน้อยในท้องก็เริ่มจะลืมตาได้และเริ่มมองเห็นผนังภายในมดลูกแล้วค่ะ ยิ่งช่วงใกล้คลอด มดลูกจะใหญ่ขึ้น ผนังมดลูกก็จะเริ่มบางลง แสงก็สามารถผ่านเข้าสู่ภายในมดลูกได้...

กระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ การตั้งครรภ์ พัฒนาการทารกในครรภ์