โรคIpd

โรคไอพีดี (IPD)

โรคไอพีดี (IPD)

MamaExpert Team 05 December 2011

โรคไอพีดี (IPD) เด็กเล็กยังมีภูมิคุ้มกันโรคไม่มากนักเนื่องจากร่างกายของเขายังเจริญเติบ โตไม่เต็มที่และยังไม่แข็งแรงพอที่จะต้านเชื้อโรคร้ายแรงได้  โดยเฉพาะสองเชื้อร้ายอย่างนิวโมคอคคัสและเอ็นทีเอชไอ ซึ่...

โรคIpd โรคทั่วไปในเด็ก โรคเด็ก