โรคไวรัสอีโบลา

โรคไวรัสอีโบลาหรือไข้เลือดออกอีโบลา

โรคไวรัสอีโบลาหรือไข้เลือดออกอีโบลา

MamaExpert Team 31 July 2014

โรคไวรัสอีโบลา หรือไข้เลือดออกอีโบลา เป็นโรคของมนุษย์ที่เกิดจากไวรัสอีโบลา เริ่มมีอาการสองวันถึงสามสัปดาห์หลังสัมผัสกับไวรัส โดยมีไข้ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อและปวดศีรษะ จากนั้นมีคลื่นไส้ อาเจียนและท้องร่...

เชื้ออีโบล่า โรคไวรัสอีโบลา ไข้เลือดออกสายพันใหม่