โรคหัวแตงโม

โรคหัวบาตร หรือ โรคโพรงน้ำในสมองขนาดใหญ่ (HYDROCEPHALUS)

โรคหัวบาตร หรือ โรคโพรงน้ำในสมองขนาดใหญ่ (HYDROCEPHALUS)

MamaExpert Team 17 July 2012

ไฮโดรเซฟฟาลัส หรือ HYDROCEPHALUS เป็นความผิดปกติที่มีน้ำในโพรงสมองมากเกินปกติ เนื่องจากท่อทางเดินน้ำหล่อสมองและไขสันหลังอุดตัน ทำให้น้ำที่อยู่ในสมองและไขสันหลัง ซึ่งปกติเป็นตัวคอยป้องกัน และหล่อเลี้ยง...

การตั้งครรภ์ การเจ็บป่วยของทารก ครรภ์