โรคทางนรีเวช

ก้อนที่เต้านม และการตรวจเต้านม

ก้อนที่เต้านม และการตรวจเต้านม

MamaExpert Team 06 December 2011

การตรวจด้วยตนเองบ่อย ๆ จะทำให้คุ้นเคยกับเต้านมท่านเองที่ปกติ และจะง่ายต่อการพบสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นภายหลัง ถ้าตรวจพบก้อนผิดปกติต้องไปพบแพทย์ทันที แม้ว่าก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อยเพิ่งตรวจ mammography ว...

ก้อนที่เต้านม ซีสที่เต้านม ตรวจเต้านม

ตกขาว…อีกปัญหาของเรื่องบนเตียง คุณผู้หญิงต้องอ่าน

ตกขาว…อีกปัญหาของเรื่องบนเตียง คุณผู้หญิงต้องอ่าน

MamaExpert Team 05 December 2011

ภาวะตกขาว ( leukorrhoea )  ซึ่งบางทีเรียกว่า  มุตกิด หรือระดูขาวนั้น เป็นภาวะหนึ่งที่สตรีส่วนมากต้องประสบและทำให้สตรีจำนวนไม่น้อยมาพบแพทย์ และสูตินรีแพทย์ ภาวะดังกล่าวอาจเป็นอาการที่แสดงออกมาจากตอบสนอ...

ตกขาว ตกขาวมีกลิ่น ผู้หญิง

ปวดรอบเดือนเรื้องรังคุณอาจเป็น เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ปวดรอบเดือนเรื้องรังคุณอาจเป็น เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

MamaExpert Team 05 December 2011

เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เยื่อบุโพรงมดลูกขึ้นผิดที่  (Endometriosis) หมายถึงการที่มีเซลล์คล้ายกับเยื่อบุโพรงมดลูกไปเจริญขึ้นที่อื่นนอกเหนือ จากในโพรงมดลูกที่มันควรอยู่  พบได้3-18 % ในผุ้หญิงทั่วไป...

ปวดท้องน้อย ปวดประจำเดือน มีบุตรยาก