แผลน้ำร้อนลวกในเด็ก

การดูแลที่ถูกต้องเมื่อลูกน้อยถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวก

การดูแลที่ถูกต้องเมื่อลูกน้อยถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวก

MamaExpert Team 26 January 2015

การดูแลที่ถูกต้องเมื่อลูกน้อยถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวก อุบัติเหตุน้ำร้อนลวกเด็กเล็กเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แนวโน้มสูงขึ้นทุกๆปี ล้วนแล้วแต่เกิดจากความประมาทของผู้เลี้ยง ไฟไหม้น้ำร้อนลวกทำให้เจ็บปวดทางร่างกาย บ...

แผลน้ำร้อนลวกในเด็ก แผลไฟไหม้ในเด็ก