เมนส์

การเปลี่ยนแปลงของร่างกายขณะมีรอบเดือน

การเปลี่ยนแปลงของร่างกายขณะมีรอบเดือน

MamaExpert Team 18 July 2012

 การเปลี่ยนแปลงของร่างกายขณะมีรอบเดือน ในช่วงสัปดาห์แรก : ต่อมพิทูอิทารี หรือต่อมใต้สมอง ที่อยู่บริเวณใต้สมองหรือฐานของกะโหลกศีรษะด้านซ้ายบริเวณขมับมีลักษณะกลมขนาดเท่าถั่วลันเตา จะส่งสัญญาณไปยังรังไ...

การปวดประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงของร่างกายขณะมีรอบเดือน นับรอบเดือน