เด็กเล่นอวัยวะเพศ

ลูกเล่นจู๋ แก้อย่างไร

ลูกเล่นจู๋ แก้อย่างไร

MamaExpert Team 09 September 2014

ลูกเล่นอวัยวะเพศผิดปกติไหม การที่เด็กเล็กมีพฤติกรรมชอบจับอวัยวะเพศเล่น เป็นความรู้สึกทั่วๆไม่ได้เกิดจากการมีอารมทางเพศ  เพราะเด็กวัยนี้ยังไม่รู้จักเรื่องเพศ การที่เด็กเล่นอวัยวะเพราะทำให้รู้สึ...

พัฒนาการทารก พัฒนาการเด็ก พัฒนาการเด็กเล็ก