เด็กสมาธิสั้น

ทำความเข้าใจกับเด็กสมาธิสั้น

ทำความเข้าใจกับเด็กสมาธิสั้น

MamaExpert Team 23 May 2014

เด็กสมาธิสั้น คือ กลุ่มเด็กเก่ง ไหวพริบและไอคิวดีมากต่างหากค่ะ เด็กสมาธิสั้น คือ กลุ่มเด็กเก่ง ไหวพริบและ ไอคิวดีมาก แต่คำว่า สมาธิสั้นคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเป็นแง่ลบว่า ปัญญาอ่อน ไม่สามารถจะเรียนอะไรได้...

การรักษาสมาธิสั้น ปัญญาอ่อน ออทิสติก

วิธีกระตุ้นพัฒนาการด้านการพูดของลูกน้อย

วิธีกระตุ้นพัฒนาการด้านการพูดของลูกน้อย

MamaExpert Team 14 May 2014

การกระตุ้นพัฒนาการด้านการพูดสามารถกระตุ้นได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 4 เดือน เป็นเรื่องมหัศจรรย์เรื่องหนึ่งเลยทีเดียว ทางยูกัฟโพลเผยว่า ช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของเด็กทุกคนคือ 3 ปีแรก ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคทอ...

ฝึดเด็กพูด ลูกพูดช้า ลูกไม่พูด

ผลกระทบของการดูโทรทัศน์ต่อพัฒนาการเด็ก

ผลกระทบของการดูโทรทัศน์ต่อพัฒนาการเด็ก

MamaExpert Team 12 May 2014

เพียงแค่การดูโทรทัศน์ก็ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กแล้ว โดยที่ยังไม่ต้องคำนึงถึงเนื้อหาของรายการที่ดู เมื่อพูดถึงการดูโทรทัศน์ ในบทความนี้เราจะรวมไปถึงสื่ออิเลคโทรนิคดิจิตอลสมัยใหม่ต่างๆที่ทำให้เด็ก ต...

ดูทีวีทำให้สมาธิสั้น พัฒนาการเด้ก เด็กดูทีวี

การรักษาโรคสมาธิสั้น

การรักษาโรคสมาธิสั้น

MamaExpert Team 08 March 2012

การรักษาโรคสมาธิสั้น พ่อแม่ที่ลูกเป็นโรคนี้มักจะเครียด รู้สึกผิด รู้สึกว่าตนเองไร้ความสามารถในการดูแลเด็กที่เป็นโรคนี้พ่อแม่มีทางเลือก 3 ทาง 1. อยู่เฉยๆ เพราะไม่รู้จะทำอย่างไร 2. ปฏิบัติกับลูกเหมือนกั...

การรักษาโรคสมาธิสั้น พัฒนาการเด็ก สมาธิสั้น

งานวิจัย เกี่ยวกับเด็กออตทิสติก

งานวิจัย เกี่ยวกับเด็กออตทิสติก

MamaExpert Team 06 March 2012

แม้ออทิสติก จะเป็นโรคที่ยังไม่สามารถหาสาเหตุของการเกิดได้อย่างชัดเจน แต่ปัจจุบันก็มีหลายหน่วยงานทำการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจถึงการเกิดของโรค รวมถึงแนวทางป้องกันที่เหมาะสม ล่าสุด วารสา...

การตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ เด็กสมาธิสั้น