เจ็บครรภ์เตือน

ความแตกต่างระหว่าง เจ็บครรภ์เตือนและ เจ็บครรภ์จริง

ความแตกต่างระหว่าง เจ็บครรภ์เตือนและ เจ็บครรภ์จริง

MamaExpert Team 22 February 2012

ในคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ขึ้นไป มักเริ่มมีอาการท้องปั้น ท้องแข็งให้ได้สมัผัสกันแล้ว แต่ไม่ใช่อาการเจ็บเตือนแต่อย่างใด เป็นเพียงอาการที่มดลูกซ้อมหดรัดตัว ซึ่งเป็นกลไกธรรมชาติไม่ผิดปกติแต...

การคลอด การตั้งครรภ์ คลอดบุตร