อันตรายของควันบุหรี่

พ่อจ๋า … อย่าฆ่าหนูด้วยควันบุหรี่ของพ่อ

พ่อจ๋า … อย่าฆ่าหนูด้วยควันบุหรี่ของพ่อ

MamaExpert Team 19 August 2015

อันตรายของควันบุหรี่ต่อเด็กและสตรีมีครรภ์  หลายคนคาดไม่ถึงว่า ควันบุหรี่ที่ลอยอยู่ในอากาศนั้น ส่งผลต่อผู้สูดดมเป็นอย่างมาก ถึงไม่ได้สูบเองแต่อัตราการได้รับสารพิษนั้นมากพอๆกับผู้สูบเลยทีเดียว ควันบุหรี...

อันตรายของควันบุหรี่