อาหารเสริมเด็กอ่อน

4.เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาหารเสริมเด็กอ่อน

4.เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาหารเสริมเด็กอ่อน

MamaExpert Team 17 May 2014

อาหารเสริมทารก  การเริ่มอาหารเสริม นอกจากต้องเริ่มในวลาที่เหมาะสมแล้ว การเลือกอาหารก็สำคัญ คือ ควรเลือกอาหารให้เหมาะกับอายุของทารกด้วย แพทย์เน้นย้ำเสมอว่า ทารกควรได้รับนมแม่อย่างเดียวนาน6เดื...

อาหารเสริมสำหรับเด็ก อาหารเสริมเด็กอ่อน โภชนาการเด็ก