อาการติดเชื้อไวรัสซิกา

เรื่องน่ารู้ : ไวรัสซิกาอันตรายอย่างไร  ป้องกันได้หรือไม่

เรื่องน่ารู้ : ไวรัสซิกาอันตรายอย่างไร ป้องกันได้หรือไม่

MamaExpert Team 29 January 2016

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.59 นักวิทยาศาสตร์อเมริกัน ได้เรียกร้ององค์การอนามัยโลก ผ่านวารสารการแพทย์สหรัฐฯว่า องค์การอนามัยโลกควรจะระวังจากบทเรียนการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา  เพราะไวรัสซิกา มียุงลายเป็นพาหะนำ...

อันตรายของไวรัสซิกา อาการติดเชื้อไวรัสซิกา ไวรัสซิกา