วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

21ตุลาคม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ รพ.หลายแห่งเปิดบริการทำฟันฟรี

21ตุลาคม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ รพ.หลายแห่งเปิดบริการทำฟันฟรี

MamaExpert Team 19 October 2015

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ โรงพยาบาลหลายแห่งได้เปิดให้บริการทำฟันฟรีแก่ประชาชนทุกคน สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการตรวจฟันฟรีในครั้งนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเ...

ตรวจฟันฟรี ทำฟันฟรี วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ