วิธีเก็บรักษายา

วิธีเก็บรักษายาแต่ละชนิดไม่ให้เสื่อมคุณภาพ

วิธีเก็บรักษายาแต่ละชนิดไม่ให้เสื่อมคุณภาพ

MamaExpert Team 17 July 2015

วิธีเก็บรักษายาแต่ละชนิด ไม่ให้เสื่อมคุณภาพ การเก็บรักษายาให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมาก  เพราะมีผลต่อสุขภาพของผู้ใช้โดยตรง โดยปกติแล้วหากรับยาจากโรงพยาบาล จะมีสลากยาของโรงพยาบาลระบุชัดเจนเกี่ยวก...

วิธีเก็บรักษายา

วิธีเก็บยาเด็กแต่ละชนิดที่ถูกต้องป้องกันยาเสื่อม สิ่งสำคัญแม่ต้องรู้

วิธีเก็บยาเด็กแต่ละชนิดที่ถูกต้องป้องกันยาเสื่อม สิ่งสำคัญแม่ต้องรู้

MamaExpert Team 16 July 2015

วิธีเก็บรักษายาสำหรับเด็กแต่ละชนิด สำคัญแม่ต้องรู้  การเก็บรักษายาให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมาก ที่คุณแม่ควรมีความรู้ความเข้าใจ เพราะมีผลต่อสุขภาพของลูกรักโดยตรง โดยปกติแล้วหากรับยาจาก...

ยาเด็ก วิธีเก็บรักษายา อายุของยา