วิธีวัดไอคิว

ไอคิวเท่าไหร่ถือว่าปกติ

ไอคิวเท่าไหร่ถือว่าปกติ

MamaExpert Team 06 November 2014

“ไอคิว” ย่อมาจากศัพท์เทคนิคทางการแพทย์  Intelligence Quotient หมายถึง เป็นระดับสติปัญญาหรือเชาวน์ปัญญาของคน เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมส่วนหนึ่ง ซึ่งจะถือว่าเป็นต้นทุนของแ...

พัฒนาการทารก พัฒนาการเด็ก วิธีวัดไอคิว