รอยไหม้

เตือนผู้ปกครองระวัง!! ของเหลวในเคสโทรศัพท์ รุนแรงขนาดทำเนื้อไก่ยุ่ยได้!?

เตือนผู้ปกครองระวัง!! ของเหลวในเคสโทรศัพท์ รุนแรงขนาดทำเนื้อไก่ยุ่ยได้!?

MamaExpert Team 04 March 2016

เฟสบุ๊ค Jessada Denduangboripant ของ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกแชร์ข้อมูลอันน่ากลัวเกี่ยวกับเคสโทรศัพท์ที่มีของเหลวอยู่ข้างใน...

รอยไหม้ เคสโทรศัพท์ แผลไหม้