ยีนด้อย

ลักษณะ 12 ประการ ที่บ่งบอกว่าลูกคุณมียีนเด่น ยีนด้อย

ลักษณะ 12 ประการ ที่บ่งบอกว่าลูกคุณมียีนเด่น ยีนด้อย

MamaExpert 11 November 2016

ยีนเด่น ยีนด้อย คุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่าบางอย่างลูกรักของเรา ทำไมมีบางอย่างที่แตกต่างไปจากพ่อและแม่ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า ทุกอย่างล้วนแล้วแต่ถูกกำหนดมาด้วย พันธุกรรมนั่นเอง ซึ่งอาจไม่ถ่านทอ...

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ยีนเด่น ยีนด้อย