ยาของหญิงตั้งครรภ์

ยาที่เกี่ยวข้องช่วงตั้งครรภ์ ตอน ยาบรรเทาปวด ลดไข้

ยาที่เกี่ยวข้องช่วงตั้งครรภ์ ตอน ยาบรรเทาปวด ลดไข้

MamaExpert Team 11 March 2012

อาการปวด และไข้ เปรียบเสมือนสัญญาณเตือน (ภัย) ว่าคุณแม่ควรพักผ่อนให้มากขึ้น ถ้ามีอาการปวด เช่น ปวดเมื่อย หากไม่มากนักใช้ยา ครีมนวด จะปลอดภัยดีกว่า เพราะเป็นยาภายนอก แต่ถ้าปวดมากหรือมีอาการปวดอื่นๆ เช่...

การตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ ท้องกินยาได้หรือไม่

ยาที่เกี่ยวข้องช่วงตั้งครรภ์ ตอน ยาแก้หวัดและยาแก้แพ้

ยาที่เกี่ยวข้องช่วงตั้งครรภ์ ตอน ยาแก้หวัดและยาแก้แพ้

MamaExpert Team 11 March 2012

อาการแพ้และอาการเป็นหวัดคัดจมูกนั้น เป็นอาการที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในช่วงการเปลี่ยนฤดูและสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่แย่ลงๆ (แถมคุณแม่บางท่านอาจพกพาอาการ “ภูมิแพ้” ติดตัวมาแต่ปางก่อน เลยมีอาการคล้ายเป็...

การตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ ท้องกินยาได้หรือไม่