ยาที่เกี่ยวข้องช่วงตั้งครรภ์ ตอน ยาบรรเทาปวด ลดไข้

11 March 2012
6208 view

อาการปวด และไข้ เปรียบเสมือนสัญญาณเตือน (ภัย) ว่าคุณแม่ควรพักผ่อนให้มากขึ้น ถ้ามีอาการปวด เช่น ปวดเมื่อย หากไม่มากนักใช้ยา ครีมนวด จะปลอดภัยดีกว่า เพราะเป็นยาภายนอก แต่ถ้าปวดมากหรือมีอาการปวดอื่นๆ เช่น ปวดศรีษะ มีไข้ ยาที่ปลอดภัยและคุ้นเคยรู้จักกันดีคือ “ยาพารา” หรือชื่อเต็มๆ คือพาราเซตามอล (ขนาด 500 มิลลิกรัม) โดยทานครั้งละ 1-2 เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมง เวลามีอาการปวดหรือมีไข้ ทั้งนี้ไม่ควรกินเกินวันละ 24 เม็ด หรือติดต่อกันนานเกิน 10 วันในผู้ใหญ่ ส่วนในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ยานี้ก็จะมีข้อจำกัดในการใช้มากขึ้น

ยาบรรเทาปวดลดไข้ ที่อยากจะพูดถึงอีกตัวคือ “แอสไพริน” ถึงแม้ว่าจะเป็นยาที่มีราคาถูกกว่าออกฤทธิ์ได้ดีกว่า รวดเร็วกว่า อีกทั้งยังมีฤทธิ์บรรเทาอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ กระดูก เอ็น ข้อต่อ ดีกว่ายาพารา แต่ในคุณแม่ตั้งครรภ์ 3 เดือนก่อนคลอดไม่แนะนำให้ใช้แอสไพริน เนื่องจากยาจะทำให้การหดรัดตัวของมดลูกลดลง การเจ็บครรภ์ยาวนานเกินกำหนด และยังลดการเกาะตัวกันของเลือด จึงทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือดก่อนคลอด ดังนั้น ยาพาราเซตามอลจึงปลอดภัยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับยาอื่นๆ แต่ถ้าคุณแม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตับและไตก็ควรขอคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกร ไม่ควรซื้อยามากินเองถึงแม้ว่าจะเป็นยาพื้นๆ เช่น ยาพาราก็ตาม