ข้อควรรู้ในการเลือกใช้ยาบรรเทาปวด ขณะตั้งครรภ์

11 March 2012
17284 viewเมื่อเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆขณะตั้งครรภ์ควรรับประทานยาหรือไม่ 

อาการปวด และไข้ เปรียบเสมือนสัญญาณเตือน (ภัย) ว่าคุณแม่ควรพักผ่อนให้มากขึ้น ถ้ามีอาการปวด เช่น ปวดเมื่อย หากไม่มากนักใช้ยา ครีมนวด จะปลอดภัยดีกว่า เพราะเป็นยาภายนอก แต่ถ้าปวดมากหรือมีอาการปวดอื่นๆ เช่น ปวดศรีษะ มีไข้ ยาที่ปลอดภัยและคุ้นเคยรู้จักกันดีคือ “ยาพารา” หรือชื่อเต็มๆ คือพาราเซตามอล (ขนาด 500 มิลลิกรัม) โดยทานครั้งละ 1-2 เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมง เวลามีอาการปวดหรือมีไข้ ทั้งนี้ไม่ควรกินเกินวันละ 24 เม็ด หรือติดต่อกันนานเกิน 10 วันในผู้ใหญ่ ส่วนในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ยานี้ก็จะมีข้อจำกัดในการใช้มากขึ้น

แอสไพริน ยาอันตรายต่อแม่ตั้งครรภ์ 

ยาบรรเทาปวดลดไข้ ที่อยากจะพูดถึงอีกตัวคือ “แอสไพริน” ถึงแม้ว่าจะเป็นยาที่มีราคาถูกกว่าออกฤทธิ์ได้ดีกว่า รวดเร็วกว่า อีกทั้งยังมีฤทธิ์บรรเทาอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ กระดูก เอ็น ข้อต่อ ดีกว่ายาพารา แต่ในคุณแม่ตั้งครรภ์ 3 เดือนก่อนคลอดไม่แนะนำให้ใช้แอสไพริน เนื่องจากยาจะทำให้การหดรัดตัวของมดลูกลดลง การเจ็บครรภ์ยาวนานเกินกำหนด และยังลดการเกาะตัวกันของเลือด จึงทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือดก่อนคลอด ดังนั้น ยาพาราเซตามอลจึงปลอดภัยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับยาอื่นๆ แต่ถ้าคุณแม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตับและไตก็ควรขอคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกร ไม่ควรซื้อยามากินเองถึงแม้ว่าจะเป็นยาพื้นๆ เช่น ยาพาราก็ตาม