ภาวะผิดปกติในหญิงตั้งครรภ์

ภาวะน้ำคร่ำมากผิดปกติ หรือแฝดน้ำ

ภาวะน้ำคร่ำมากผิดปกติ หรือแฝดน้ำ

MamaExpert Team 07 March 2012

ภาวะน้ำคร่ำมาก หรือ แฝดน้ำ (  Hydramnios หรือ Polyhydramnio ) ภาวะน้ำคร่ำมาก เป็นอีกภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในคุณแม่ตั้งครรภ์ โดยทั่วไปในคุรแม่ตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์  32 สัปดาห์ ถ้าน้ำคร่ำน้อยกว่า 0.5...

การตั้งครรภ์ น้ำคร่ำ น้ำคร่ำมาก